Zváračské kurzy

Ponuka zváračských školení


Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705
po absolvovaní prvého kurzu vystavujeme ID kartu s fotkou podľa platnej legislatívy

 

Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

ZK 111-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom                obalenou  elektródou

Z-E 1

  ZK 111-21*)

 Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou   elektródou

Z-E 7

  ZK 111-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým   oblúkom obalenou elektródou

Z-E 2

  ZK 111-71*)

 Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou   elektródou

Z-E 4

  ZK 111-8

 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom   obalenou elektródou

Z-E 3

 

  ZK 135-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére   taviacou sa elektródou

 

Z-M 1

  ZK 135-21*)

 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére     taviacou sa elektródou

Z-M 7

  ZK 135-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére taviacou sa elektródou

Z-M 2

  ZK 135-8

 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Z-M 3

 

  ZK 141-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére     netaviacou sa elektródou

 

Z-T 1

  ZK 141-21*)

 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou

Z-T 7

  ZK 141-31*)

 Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou

Z-T 6

  ZK 141-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére netaviacou sa elektródou

Z-T 2

  ZK 141-8

 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Z-T 3

  ZK 311-1

 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Z-G 1


Zaškolenie zváračských pracovníkov

 

Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

ZP 311-2

Rezanie a drážkovanie kyslíkom 

D-G2

ZP 135-1

Stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou 

D-M1

ZP 83

Rezanie plazmou 

D-E4


Preskúšanie z legislatívy pri zváraní (bezpečnosť) 
STN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0640, 05 0650 

"predĺženie platnosti zváračského preukazu (ID karty)"
preskúšanie z bezpečnostných ustanovení


Kurzy spájkovania ku skúške spájkovača podľa STN EN ISO 13 585
Predĺženie platnosti skúšok spájkovačov podľa STN EN ISO 13 585

aj spájkovač s certifikátom podľa STN EN ISO 13 585 by mal byť každé 2 roky preskúšaný z legilastívy pri zváraní podľa STN 05 0610 (plameňové zváranie)

 

Kurz zvárania betonárskych výstuží podľa STN EN ISO 17 660-1

Zváračský personál - skúšky operátorov zvárania a zoraďovačov pre mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov STN EN ISO 14 732.
Prípravné kurzy ukončené úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1, 2

311   - zváranie plameňom
111   - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
131   - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
135   - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
136   - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
141   - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
141   - zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
141   - zváranie hliníka a jeho zliatin


Periodické skúšky zváračov na predĺženie platnosti STN EN ISO 9606-1, 2

311   - zváranie plameňom
111   - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
131   - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
135   - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
136   - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
141   - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
141   - zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
141   - zváranie hliníka a jeho zliatin 

Čo vziať so sebou prvý deň na kurz

 

Potvrdenia od lekára, pracovné oblečenie, obuv a rukavice. Zámok na skrinku, desiatu....

 

žiadosť o lekárske vyšetrenie

môžete si so sebou priniesť vyplnený vstupný zápis zvarača:

vstupný zápis zvárača 

Zváračská škola na základe osvedčenia spôsobilosti spolupracuje s certifikačnými orgánmi:

 

• Výskumný ústav zváračský PI SR , Bratislava

• Prvá zváračská a.s., Bratislava